• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้พิซซ่า Pizza Peels
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้พิซซ่า Pizza Peels
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้พิซซ่า Pizza Peels
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ไม้พิซซ่า Pizza Peels
ไม้พิซซ่า Pizza Peels

ราคาปกติ 570 ฿

Description

วัสดุ: ไม้จามจุรี

ขนาดใบพาย: ก35.6 x ย40.6 ซม

ยาว: 61 ซม

Material: Acacia Wood

Blade Size: W35.6 x L40.6 cm

Length: 61 cm


วัสดุ: ไม้จามจุรี

ขนาดใบพาย: ก35.6 x ย40.6 ซม

ยาว: 31.4 ซมMaterial: Acacia Wood

Blade Size: W35.6 x L40.6 cm

-
+

×
×

View full product info

th