• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°
ที่คีบตกแต่งอาหาร มุม40°

ราคาปกติ 470 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส 18/10

  

-
+

×
×

View full product info

th