• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ขูดผัก/ผลไม้
ที่ขูดผัก/ผลไม้

ราคาปกติ 320 ฿

Description

 

วัสดุ:  สแตนเลส18/10

ด้ามจับถนัดมือพร้อมที่จับกันลื่น


-
+

×
×

View full product info

th