• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดเสิรฟ์อาหารทรงสี่เหลี่ยม
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดเสิรฟ์อาหารทรงสี่เหลี่ยม
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดเสิรฟ์อาหารทรงสี่เหลี่ยม
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถาดเสิรฟ์อาหารทรงสี่เหลี่ยม
ถาดเสิรฟ์อาหารทรงสี่เหลี่ยม

ราคาปกติ 90 ฿

Description

  • วัสดุ: พลาสติกพีพี
  • ไม่สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้

-
+

×
×

View full product info

th