• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters
หินลาวา ทรงสี่เหลี่ยม Rectangular Slate Platters

ราคาปกติ 110 ฿

Description

หนา: 0.5 ซม.

ทนทานต่อการใช้งาน

ล้างด้วยมือเท่านั้น


Thickness: 0.5 cm

Matted edge durable

functional and resistant and wash only - wash with warm soapy water

-
+

×
×

View full product info

th