• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่วางโชว์อาหาร 3 ชิ้น
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่วางโชว์อาหาร 3 ชิ้น
ที่วางโชว์อาหาร 3 ชิ้น

ราคาปกติ 1,400 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส
ขนาด: ส15.2, ส17.8 และ ส20.3 ซม
หนา: 1.2 มม

-
+

×
×

View full product info

th