• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered
ถ้วยน้ำจิ้ม ลายค้อนทุบ Sauce Cups - Hammered

ราคาปกติ 35 ฿

Description

SKU: SC-15H


วัสดุ: สแตนเลส สตีล

ลายค้อนทุบ


ปริมาณ: 45 มล, 74 มล, 104 มล, 133 มล และ 192 มล


Material: Stainless Steel

Hammered


Capacity: 45 ml, 74 ml, 104 ml, 133 ml and 192 ml

-
+

×
×

View full product info

th