• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี
เขียง/เสิร์ฟขนม - ไม้จามจุรี

ราคาปกติ 370 ฿

Description

  • วัสดุ: ไม้จามจุรี
  • หนา: 2 ซม
  • เปลือกไม้ธรรมชาติ

-
+

×
×

View full product info

th