• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer
กระชอน สแตนเลส 201 Rimmed Mesh Strainer

ราคาปกติ 140 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส 201

ขนาด:

กว้าง13 x ย12.7 ซม

กว้าง15 x ย15.2 ซม


Material: Stainless Steel 201

Size:

D13 x L12.7 cm

D15 x L15.2 cm

-
+

×
×

View full product info

th