• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Ambient
มีดอาหารคาว - Ambient

ราคาปกติ 140 ฿

Description

  • วัสดุ: สแตนเลส สตีล 304 เนื้อเงา
  • ความยาว: 24.5 ซม
  • สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้

 

 

-
+

×
×

View full product info

th