• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery มีดอาหารคาว - Lumen
มีดอาหารคาว - Lumen

ราคาปกติ 190 ฿

Description

  • วัสดุ: สแตนเลส สตีล 304 เนื้อเงา
  • ความยาว: 23.6 ซม
  • สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้

 

-
+

×
×

View full product info

th