• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เซ็ตหมายเลขโต๊ะ Table number set
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เซ็ตหมายเลขโต๊ะ Table number set
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เซ็ตหมายเลขโต๊ะ Table number set
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เซ็ตหมายเลขโต๊ะ Table number set
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery เซ็ตหมายเลขโต๊ะ Table number set
เซ็ตหมายเลขโต๊ะ Table number set

ราคาปกติ 1,560 ฿

Description

SKU: N25


วัสดุ: สแตนเลส สตีล

รายละเอียด:

1 ถึง 25

26 ถึง 50

ขนาด: กว้าง7.1 x สูง5.1 cm


Material: Stainless steel

Detail:

1 to 25

26 to 50

Size: W7.1 x H5.1 cm

-
+

×
×

View full product info

th