• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตัดขั้วผัก/ผลไม้
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ตัดขั้วผัก/ผลไม้
ที่ตัดขั้วผัก/ผลไม้

ราคาปกติ 15 ฿

Description

วัสดุ: สแตนเลส

ขนาด: ย11.5 ซม-
+

×
×

View full product info

th