• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบพลาสติก Utility Tongs
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบพลาสติก Utility Tongs
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบพลาสติก Utility Tongs
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่คีบพลาสติก Utility Tongs
ที่คีบพลาสติก Utility Tongs

ราคาปกติ 63 ฿

Description

วัสดุ: PC พลาสติก

ขนาด: ย23 ซม

สีใส

สีไข่ไก่

สีดำ


Material: PC Plastic

Size: L23 cm

Clear

Beige

Black

-
+

×
×

View full product info

th