• โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ปิดขวดไวน์ Vacuum Wine Stopper
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ปิดขวดไวน์ Vacuum Wine Stopper
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ที่ปิดขวดไวน์ Vacuum Wine Stopper
ที่ปิดขวดไวน์ Vacuum Wine Stopper

ราคาปกติ 160 ฿

Description

SKU: STP-WN


วัสดุ: ABS พลาสติก

สลัก: สแตนเลส สตีล


Material: ABS Plastic

Latch: Stainless Steel

-
+

×
×

View full product info

th