PIAZZA

PIAZZA มีชื่อเสียงในด้านเครื่องครัวคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ของโลกใน จากประเทศอิตาลี ก่อตั้งขึ้นใน Cusio-Lake Maggiore ในปีพ. ศ. 2423 โดยพี่น้อง Giuseppe และ Baldassarre Piazza กว่า 130 ปีหลังจากก่อตั้งบริษัท ยังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในมุมมองที่ว่า “การทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า”

เครื่องครัว PIAZZA และผลิตภัณฑ์การทำอาหาร ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพ ผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันสำหรับการใช้งานในร้านอาหารที่ทนทาน รวมถึงในครัวเรื่อนเช่นเดียวกัน

×
×

View full product info

th