นาฬิกาจับเวลา ดิจิตอล Digital Countdown Timer

Regular price 660 ฿

Description

จับเวลา : สูงสุด 99 นาที 59 วินาที

ตัวเลขใหญ่ มองเห็นชัดเจน

สี: ขาว

จอ: LCD

 

Timer Range: Max. 99 minutes 59 seconds

Big digit timer

Color: White

LCD display

-
+

×
×

View full product info

en