ตะกร้อมือผสมอาหาร เส้นหนา French Whisks

Regular price 170 ฿

Description

SKU: WW-1010, WW-1012, WW-1014, WW-1016, WW-1018, WW-1020, WW-1022, WW-1024


วัสดุ: สแตนเลส สตีล 18/8

สำหรับส่วนผสมที่มีเนื้อบางถึงปานกลางทุกประเภท


Material: Stainless Steel 18/8

Sealed Handle

For heavy blending and mixing


แส้ผสมอาหารเส้นหนา เหมาะสำหรับส่วนผสมที่มีเนื้อบางถึงปานกลางทุกประเภท เช่นวิปครีม, ไข่ หรือแป้ง

-
+

×
×

View full product info

en