เครื่องวัดอุณหภูมิในตู้เย็น Fridge/Freezer Thermometer

Regular price 320 ฿

Description

คุณสมบัติ

- จอแสดงผล°C/ °F

- ช่วงอุณหภูมิ: -30 °C to 30 °C (-20 °F to 80 °F)

- วัสดุ: สแตนเลส สตีล


Features

- Display in °C/°F

- Temperature Range: -30 °C to 30 °C (-20 °F to 80 °F)

- Material: Stainless steel

-
+

×
×

View full product info

en