เครื่องวัดอุณหภูมิเตาอบ Oven Thermometer

Regular price 320 ฿

Description

คุณสมบัติ

- จอแสดงผล°C/ °F

- ช่วงอุณหภูมิ: 50°C ถึง 300°C (100°F ถึง 600°F)

- วัสดุ: สแตนเลส สตีล


Features

- Display in °C/°F

- Temperature Range: 50 °C to 300 °C (100 °F to 600 °F)

- Material: Stainless steel

-
+

×
×

View full product info

en